Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I need a battery."

Dịch:Tôi cần một cục pin.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TueNguyen

Mod thêm đáp án này nữa nhé : "tôi cần một viên pin"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TuanKietNg6

Tôi là em không hiểu

5 tháng trước