"Wehavetoplacetheclothesonthebed."

Dịch:Chúng ta phải đặt quần áo lên giường .

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ttkiet

Chúng tôi phải để áo quần trên giường. Sao không đúng ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lvhung0

Chúng tôi phải đặt quần áo lên trên giường

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vuonguyen268

Chúng tôi phải đặt những quần áo trên giường???? sao lại báo sai????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HDUNGK8779

we must put the clothes on the bed ? được ko vậy moi người ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/calaerel.ng

dùng chữ "để" mà cũng không chấp nhận

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.