Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi thấy ánh sáng."

Dịch:I see the light.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/EdwardDonatello

Tangled OST.... Wow!!!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hieuvu6

Sao look ko được ad nhỉ?

2 năm trước