1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề Duolingo
  4. >
  5. Làm thế nào để add thêm một n…

https://www.duolingo.com/profile/Halloviet

Làm thế nào để add thêm một ngôn ngữ khác.

Ví dụ: Mình đang học Tiếng Anh, muốn add thêm Tiếng Đức. Nghĩa là muốn học 2 ngôn ngữ trong cùng một account, đỡ phải đăng ký thêm một account mới cho ngôn ngữ Tiếng Đức. Bạn nào biết, chỉ cho mình biết với nha. Thanks so much.

December 4, 2014

0 Nhận xét

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.