"Tôi không phải là tác giả."

Dịch:I am not the author.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/snail_garden

minhf dịch sang "writer" có được không

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Hac.Duong.3011

haiz mik la I am not author

2 năm trước

https://www.duolingo.com/l.t.ngoc29

Ko bít

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.