Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi không phải là tác giả."

Dịch:I am not the author.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/snail_garden

minhf dịch sang "writer" có được không

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Lehoanganh7

haiz mik la I am not author

2 năm trước

https://www.duolingo.com/l.t.ngoc29

Ko bít

1 năm trước