"Chạm vào nó."

Dịch:Touch it!

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/mylove-89

Touch ở đây có cần dùng thêm -s không, tại sao vậy bạn??

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.