Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chạm vào nó."

Dịch:Touch it!

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/mylove-89

Touch ở đây có cần dùng thêm -s không, tại sao vậy bạn??

3 năm trước