"Quyển sách này sẽ giúp bạn học ngôn ngữ này."

Dịch:This book will help you to learn this language.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
 • 22
 • 22
 • 20
 • 14
 • 9

Đáp án của các admin sao lại là "This book will help you learn this language." . Sao kỳ vậy ??đáng lẽ đáp án phải là "to learn" hoặc "learning" chứ sao lại có mỗi từ "learn" không vậy .

Vậy chủ từ (subject) của động từ "learn" này là từ nào . Đề nghị các admin cho biết

4 năm trước

https://www.duolingo.com/pmyt
pmyt
 • 25
 • 25
 • 23
 • 9
 • 6
 • 5

Dựa theo từ điển Oxford Learner's Dictionary online : In verb patterns with a to infinitive, the ‘to’ is often left out, especially in informal or spoken English.

The college's aim is to help students (to) achieve their aspirations.

This charity aims to help people (to) help themselves.

Come and help me lift this box.

Vậy thì help + to infinitive, 'to' có thể được lược bớt :) (không có trường hợp help + v-ing, chỉ có help in doing sth)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
 • 22
 • 22
 • 20
 • 14
 • 9

ok . tôi đã coi lại . bạn nói đúng .

mục đích của tôi khi tham gia tranh luận là học hỏi . hôm nay cũng đã học hỏi từ bạn một số điều .

Thanks

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
 • 22
 • 22
 • 20
 • 14
 • 9

Bó tay . Vào phần thảo luận thì lại thấy "to learn" . vậy đáp án của tôi là "this book will help you learning this language " là chính xác chứ sao lại báo sai ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

This book will help you to learn english

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.