Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She needs clean water."

Dịch:Cô ấy cần nước sạch.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tuxedo198x

Sao ko phải " she needs water clean " nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Chichareds

Tính từ bao giờ cũng phải đi trc danh từ bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vunamkts

Water clean nghĩa là làm sạch nước

3 năm trước