Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Today I will exercise more than yesterday."

Dịch:Hôm nay tôi sẽ tập luyện nhiều hơn hôm qua.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Dinh_Tung

Mình ko nghĩ đây là "nhiều hơn ". Chỉ "hơn " là đủ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tuyn10432
tuyn10432
  • 17
  • 2
  • 176

Hôm nay tôi có thể luyện tập hơn hôm qua cũng đâu sai đâu

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/MaiQuynhAnh5

Véred́ suor̉cde csakcẽ david̀

1 tháng trước