"Đây là sách của tôi."

Dịch:It is my book.

4 năm trước

38 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Thangdq

This is my book cũng ok

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ManhNguyen20

"This is book of me" sao ko dc?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LiemNguyen7

Tại sao lại là là ,it is.chứ không phải là that is .

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhlssl

that is có nghĩa là kia là... dùng cho những thứ cách xa người nói, theo mình hiểu là thế

3 năm trước

https://www.duolingo.com/SahashiShiori

Mình ghi This is my book đúng nè. Bạn dùng nhầm rồi.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lebaoanfan

It is hay this is cx đc bạn ạ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhtranz

that is sai hả

2 năm trước

https://www.duolingo.com/trngthanhh8

Yk

2 năm trước

https://www.duolingo.com/khacvv0451

"Here's my book" mà còn sai....

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HoangNguyen1991

Mjh tuog it's la nó chu.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TranQuangLong

Thế this is my book thì sao ad

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nukantran1993

this is my book???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/neovirus09tg

This's my book không đươc la sao vay may ban

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BCp3

This là đó It là nó

3 năm trước

https://www.duolingo.com/anlintruong

'It is book mine' thì có được không?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Kunbin_89

sao ko phải là this nhỉ ad?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Mr.Tee1

This is my book sao k đúng ta

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tienuy

"It" "this" là s v? "It" mà s lại đc dịch là "đây"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hoanheo

This is my book :3

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NhcNg0

là this is

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ligg96

Theo mình thì phải là "this is my book"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Haikttv76

mình dùng '' this book is mine'' cũng không dc chấp nhận là sao?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Haikttv76

''it is my book'' dịch là '' nó là quyển sách của tôi'' chứ nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vptkgct

sao không phải là this is mà lại là it is

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nistenrooy

this book is mine. Báo là không đúng. Wtf

3 năm trước

https://www.duolingo.com/traioingon

tuikhongchapnhan

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tuyetsuong166

lê thị mai ngọc tú

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thuy_hong2011

This's my book, sao không đúng?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vbb1511

This is my book mới đúng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/mexikumoprovai

It your my book thì sao

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MiaDang

the book is mine có dc k nhỉ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/UynChi6

Mine không được à

2 năm trước

https://www.duolingo.com/minhtri2412

Có ai thử "The book is mine" chưa? Được không vậy?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tjm1nkt

"the book of me" có được không ạ??

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NgKiuNhtVi

Chán

2 năm trước

https://www.duolingo.com/duyanh2003

gjkfjfvgjftjuftjdgjsdjgdsgftrddtrasetd68ut79046-89/

2 năm trước

https://www.duolingo.com/gialinh191029

dịch :Đó là cuốn sách của tôi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/gialinh191029

this is my book

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.