Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Đây là sách của tôi."

Dịch:It is my book.

0
3 năm trước

38 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Thangdq

This is my book cũng ok

5
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/ManhNguyen20

"This is book of me" sao ko dc?

2
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/LiemNguyen7

Tại sao lại là là ,it is.chứ không phải là that is .

1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhlssl

that is có nghĩa là kia là... dùng cho những thứ cách xa người nói, theo mình hiểu là thế

5
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/SahashiShiori

Mình ghi This is my book đúng nè. Bạn dùng nhầm rồi.

1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/lebaoanfan

It is hay this is cx đc bạn ạ

1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/minhtranz

that is sai hả

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/trngthanhh8

Yk

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/khacvv0451

"Here's my book" mà còn sai....

1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/HoangNguyen1991

Mjh tuog it's la nó chu.

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/TranQuangLong

Thế this is my book thì sao ad

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/nukantran1993

this is my book???

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/neovirus09tg

This's my book không đươc la sao vay may ban

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/BCp3

This là đó It là nó

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/anlintruong

'It is book mine' thì có được không?

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Kunbin_89

sao ko phải là this nhỉ ad?

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Mr.Tee1

This is my book sao k đúng ta

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/tienuy

"It" "this" là s v? "It" mà s lại đc dịch là "đây"

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/hoanheo

This is my book :3

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/NhcNg0

là this is

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/ligg96

Theo mình thì phải là "this is my book"

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Haikttv76

mình dùng '' this book is mine'' cũng không dc chấp nhận là sao?

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Haikttv76

''it is my book'' dịch là '' nó là quyển sách của tôi'' chứ nhỉ?

0
Trả lời2 năm trước