"Bạn muốn vai diễn nào?"

Dịch:Which role do you want?

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/banglv

Which vs. What - Phân biệt Which và What - Which dùng để hỏi sự lựa chọn của ai đó một cách có giới hạn, dùng làm đại từ quan hệ (...) - What dùng để hỏi thêm thông tin chi tiết về việc gì (...)

Eg: Which book do you prefer? Which is the best car for me? Which role do you want? (in this situation)

Chi tiết: https://www.hellochao.vn/ngu-phap-tieng-anh/which-vs-what-phan-biet-which-va-what/?aid=45c40cce2e2d75bd1~141c51c7c695MO

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hoanangyeu

cứ đơn giản hơn cho dễ: Which nghĩa là "(cái, thứ, con) nào" What nghĩa là "(cái, thứ, con) gì"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/KhoaBang1

Role có nghĩa vai diễn à mode. Tiếp cận tiếng anh hơn 30 năm giờ mớ biết.

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Nho_God
  • 24
  • 9
  • 7
  • 82

.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...-Sweet-...

Ôi giồi ôi . Role là vai trò kia kìa ! Phải là chararacter mới đúng .

8 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.