Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Mỗi quốc gia có quốc kì riêng."

Dịch:Each country has its national flag.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/EdwardDonatello

'every country has its own national flag' sao lại sai vậy ad?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Đáp án sẽ được chấp nhận :)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tranduy86

taị sao lại không có chữ 'private ' vậy trang? giải thích kĩ dùm mình tí câu này được không

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

private có nghĩa là cái gì đó riêng tư, không muốn cho người khác thấy, biết hoặc chỉ cho một nhóm nhỏ nào đó biết chứ không ra với công chúng, từ "riêng" ở đây là thế, còn từ "riêng" trong câu gốc là nghĩa khác nhau, mỗi quốc gia có mỗi quốc kì khác biệt, riêng biệt để phân biệt nó với các quốc gia khác

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tranduy86

thank you so much nhé :D

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Dng972267

Each country has flag their own vầy được không ah

2 tháng trước