Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ta tin mọi thứ tôi nói."

Dịch:He believes everything that I say.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ngoclampha

khi nào dùng" say" và "speak' vậy mọi người

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hami1804
hami1804
  • 20
  • 15
  • 10

Bạn ơi, bạn tham khảo câu trả lời ở đây nhé: https://www.duolingo.com/comment/3431890

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngdmanh

tại sao dùng "i say" chứ ko phải "me say" mọi người

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhquangt3

Me ko làm chủ ngữ được

3 tuần trước

https://www.duolingo.com/Vuvanquan67

he believes i say everything tại sao say , ai giải thích giúp

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/dinhquangt3

Không có nghĩa. He believes that i say everything nghĩa là anh ta tin rằng tôi nói mọi thứ

3 tuần trước