Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He is not like what he seems to be."

Dịch:Anh ấy thì không giống như anh ấy có vẻ.

3 năm trước

21 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Galuoc00

Anh ấy không giống như những gì anh ấy thể hiện.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nhungxdt

mình cũng dịch như bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenCong112534

I agree with you

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/minhhoa20

câu này cũng có thể dịch "anh ấy không giống như những gì anh ấy thể hiện"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Xkadiva

Câu này dịch khó hiểu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vauvai
vauvai
 • 17
 • 5
 • 2

Quá khó hỉu

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Abelquan1810

vai.......

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vauvai
vauvai
 • 17
 • 5
 • 2

Vãi lồ

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/HoangThiTam
HoangThiTam
 • 22
 • 19
 • 11
 • 8
 • 6
 • 3

"Anh ta khong giong nhu nhung gi anh ta co ve la" cung duoc ma nhi

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/DuongAn0

Anh ấy thì không thích làm ra vẻ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/levanhieu_dv12

dịch mắc cười quá

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Phc624733

He is not like what he seems to be

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Dng972267

Đứng hình với câu nay

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/luongag
luongag
 • 25
 • 4
 • 687

Đề nghị xem lại: "vẻ bề ngoài" hay "vẻ bên ngoài" trong trường hợp này là tương đường nhau.

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/KieuPhuong673078

"Anh ấy thì không giống như anh ấy có vẻ" nghĩa là gì ? có ai dịch từ tiếng việt sang tiếng việt giúp không? bó tay

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/Elpulga7

Anh ấy không giống như những gì anh ấy thể hiện

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/BinhDang78

Câu dịch ra tiếng việt ngáo hết sức

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/vandungit

Chịu. Vãi cả nghĩa

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/BaHunh

Câu tối nghĩa [ anh ta không thích ra vẻ ,,anh ta không giống ,,,,, ,,,,,,,,, hại não ,

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/LMinhTon6

He is not like what he seens to be

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/jack269705
jack269705
 • 24
 • 18
 • 107

Câu nay hơi khó dịch

5 ngày trước

Thảo luận liên quan