https://www.duolingo.com/egnkhanh

AD ơi thêm phần tra từ điển đi, nhiều lúc muốn học nghe và nói những từ quên mà không biết tìm ở đâu

4 năm trước

0 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.