Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/egnkhanh

AD ơi thêm phần tra từ điển đi, nhiều lúc muốn học nghe và nói những từ quên mà không biết tìm ở đâu

3 năm trước

0 Nhận xét