https://www.duolingo.com/lovallothers

"Today I will have to go eat with my mother."

lovallothers
 • 22
 • 22
 • 20
 • 14
 • 9
3 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
 • 22
 • 22
 • 20
 • 14
 • 9

sao kỳ vậy , sao lại là "to go eat" . Theo tôi nghĩ phải là "to go eating" chứ . Cũng giống như to go swimming , to go skying . Đề nghị các admin xem lại

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynVngV

Mình nghĩ là "eating" là động từ hoàn thành: đã ăn. Còn khi mình sử dụng "will" là "sẽ... ăn", tức là vẫn chưa ăn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Today I will have to go to eat with my mother. Hôm nay tôi sẽ phải đi ăn với mẹ của mình.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/levanluan03

Go to eat

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VyVMinh

Mình cũng không hiểu câu này sao luôn. Chẳng biết nên chọn đáp án nào.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HieuLe949885

Mẫu câu mới?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Soufeel
Soufeel
 • 20
 • 18
 • 15
 • 12
 • 5

Câu này kỳ z ta @@

2 năm trước

https://www.duolingo.com/sontran01

câu này phải là: go to eat mới đúng. Go +Ving thường chỉ thực hiện một thói quen hay sở thích.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenledu6

Hai động từ đứng liền nhau

1 năm trước

https://www.duolingo.com/syhellison

have to go to eat

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.