"Theargument"

Dịch:Cuộc tranh luận

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

There are three sides to every argument: your side, my side and right side.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Uyn804088

The argument là cuộc cãi vã, không phải sao?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vegito12042007

Mk cx nghĩ vậy nè nhưng nó lại là Cuộc tranh luận!! mà mấy từ về chính trị này cx khó lắm !

2 năm trước

https://www.duolingo.com/AnhthuPham5

mình tý thì tưởng từ argument là món ra gu cơ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhhoainam998

Có ai nghe thành agreement ko.kk

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.