Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Làm ơn cung cấp cho tôi nhiều chi tiết hơn."

Dịch:Please, give me more details.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/EdwardDonatello

'please provide me with more information' không được sao ad?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NamLQ
NamLQ
Mod
  • 20
  • 2

"more information" thì nghĩa là "nhiều thông tin hơn" cậu à.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/EdwardDonatello

thanks

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hoanglad

Em viết "Please provide to me more details" là sai như thế nào ạ?

1 tháng trước