"Το πτυχίο είναι σημαντικό."

Μετάφραση:The degree is important.

πριν από 4 χρόνια

1 σχόλιο


https://www.duolingo.com/pvpapaio

θα μπορούσε να είναι diploma;

πριν από 4 χρόνια
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.