Το Duolingo είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος για να μάθεις ξένες γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Και το καλύτερο; Είναι 100% δωρεάν!

"You give too much importance to what he says."

Μετάφραση:Εσύ δίνεις υπερβολική σημασία σε αυτά που λέει.

πριν από 3 χρόνια

3 σχόλια


https://www.duolingo.com/Triantafyl1

Η υπόδειξη "Δίνεις πολύ σημασία σε ότι λέει." είναι γραμματικά λάθος στα ελληνικά. Το σωστό είναι: α) πολλή σημασία (το πολλή ως επιθετικός στο σημασία και όχι ποσοτικό επίρρημα) και β) ο,τι αντί για ότι (δηλαδή οτιδήποτε - δεν είναι ο τελικος σύνδεσμος!)

πριν από 3 χρόνια

https://www.duolingo.com/konstantin424183

Να γίνει δεκτή η απάντηση μου.

πριν από 1 χρόνο

https://www.duolingo.com/iraptis

Το σωστό μου φαίνεται ότι είναι το «πολλή σημασία» και όχι το «πολύ σημασία».

πριν από 3 μήνες