Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"When do I begin?"

Dịch:Khi nào tôi bắt đầu?

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Chwannn
Chwannn
  • 15
  • 13
  • 2

Nghe cứ như "began"...

3 năm trước

https://www.duolingo.com/huyhoang211205

Nghe cu nhu began ay

2 năm trước

https://www.duolingo.com/chuvantai

"Bao giờ tôi bắt đầu" bị sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhhuy0110

Begin mà đọc như began vậy nè

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nanaleu
nanaleu
  • 12
  • 10
  • 6
  • 6

nghe cứ như ""when white begin"

3 năm trước