Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Our dog sleeps near me."

Dịch:Con chó của chúng tôi ngủ gần tôi.

3 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TieuYen_JP

tại sao là sleeps mà không phải sleep? help me pls

1 năm trước

https://www.duolingo.com/CAO-TRAN

Con chó của chúng tôi nằm ngũ gần tôi , sai à?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/AnDangCom

Ngũ cia cìa sai

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/AnDangCom

Minh đấy

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/quoc_vip_789

"con chó của chúng ta ngủ gần tôi" mà cũng sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/robeodungpham

Chung ta voi chung toi khac nhau. ??

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hoanglinhbella

con chó ngủ gần tôi?????Sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/onMinhChu1

tôi và ta thì cái nào sai hả giời

1 năm trước

https://www.duolingo.com/AnDangCom

My đánh là me nó bảo sai

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/trnthynnhi514366

Con chó của chúng tôi ngủ gần tôi

6 tháng trước