Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I believe that she did not want me."

Dịch:Tôi tin rằng cô ta đã không muốn tôi .

3 năm trước

25 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Huan.Nguyen.79

That la tham thuy qua di

3 năm trước

https://www.duolingo.com/duongpt2

duolingo đã muốn nói gì ???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/linhnh13

"không cần" có được không nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LinhLe699086

"Tôi tin rằng" khác với "tôi tin tưởng rằng" sao??????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quangpaly

khác mà bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/superhacker

ahihi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hathuhien

cô ta đã không muốn tôi :))

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ashlynnnguyen

là "tôi tin rằng cô ấy đã không muốn tôi"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hathuhien

ý tớ là nghĩa của vế sau buồn cười :3

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ashlynnnguyen

đâu có gì lạ đâu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhnguye883461

want ở đây có nghĩa ham muốn về mặt thể xác ấy =))

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ThienHuong910928

Bậy bạ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/quangpaly

bạn trẻ quá đen

2 năm trước

https://www.duolingo.com/anh2ah

nghe ngượng ngượng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/luonganhhoai

tôi tin rằng cô ta đã không cần tôi.....wrong.why?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huhuhu08go

ủa.need =cần mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VHi12

Tôi tin rằng cô ấy Không muốn tôi lại còn đã nữa @@

2 năm trước

https://www.duolingo.com/congdinhsy

Tôi tin rằng cô ấy đã không cần tôi. em thấy phù hợp hơn sao lại sai vậy trời

2 năm trước

https://www.duolingo.com/alexngo4

Mình cũng nghĩ như bạn. "Tôi tin rằng cô ấy đã không cần tôi nữa" mới hợp ngữ cảnh yêu đương chứ nhỉ? Và cũng chỉ là một trong các cách dịch đúng mà ta? Thấy Duolingo nhiều khi dịch cảm giác gượng gạo và giống word by word quá.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phamnguyenthanh

Tôi tin rằng cô ấy đã không còn muốn tôi , cũng được mà admin?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DatPV
DatPV
  • 22
  • 8
  • 6

Tôi tin cô ấy đã không cần tôi Sai :(( !!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VnAnh173581

chỉ thiếu chữ đã thôi mà cũng cho là sai. Tức thật đấy!!!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/CoNangMaKet

câu này khó quá

1 năm trước

https://www.duolingo.com/lathikimdungttyt

sặc, không cần với không muốn khác nhau à các chế

1 năm trước

https://www.duolingo.com/lap729394

Kỳ kỳ sao í

1 năm trước