"Mẹ tôi thì trẻ hơn bố tôi."

Dịch:My mother is younger than my father.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Tieupi

có bạn nào chỉ minh, sao phải thêm er vào 'young' không

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

Tại vì đây là so sánh hơn đó bạn (subject + short adj/ adv+er hoặc +more+ long adj/ adv hoặc +less + adj(adv) + than + noun/pronoun). Ngoài ra còn có: so sánh bằng, so sánh nhất nữa!!!!!!! ^^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/mrtiennova
mrtiennova
  • 23
  • 11
  • 3
  • 1517

Tại sao đáp án: "my mother is younger than my dad " lại sai vậy ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VitHngTrn1

Dad=wrong

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tho_Pham_Minh

my dad không phải nghĩa là bố tôi sao?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vietmyoutl

sao my dad k dc ha ad

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TrietLuong

theo mình đây là một lỗi sai rất hay gặp,phải là younger than my father is

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.