Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The majority of the people think that murder is wrong."

Dịch:Số đông người nghĩ rằng giết người là sai trái.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/greenviptrh

Phần lớn người ta nghĩ rằng giết người là sai. Mình thấy vậy hay hơn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HuyLCh

Mình ko có chữ người cũng đúng, sao họ cho là sai - _- :((

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Chung791985
Chung791985
  • 13
  • 11
  • 10
  • 3
  • 61

Đa số nhiều người nghĩ rằng giết người là sai trái. Câu này nghe cũng được. Chắc do Tiếng Việt phong phú hơn

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/Phapchon

Right. Kill murder don't right

1 tháng trước