"The majority of the people think that murder is wrong."

Dịch:Số đông người nghĩ rằng giết người là sai trái.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/greenviptrh

Phần lớn người ta nghĩ rằng giết người là sai. Mình thấy vậy hay hơn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/HuyLCh

Mình ko có chữ người cũng đúng, sao họ cho là sai - _- :((

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Không có chữ "người" thì là "số đông" gì vậy bạn? Sai là đúng rồi :)))

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Chung791985

Đa số nhiều người nghĩ rằng giết người là sai trái. Câu này nghe cũng được. Chắc do Tiếng Việt phong phú hơn

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/Phapchon

Right. Kill murder don't right

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguynKhanh995270

Lu xa bu

3 tuần trước

https://www.duolingo.com/nguynKhanh995270

Lu xa bu

3 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.