Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"You are sorry."

Dịch:Bạn xin lỗi.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thiennguyentai

Câu này chưa gặp trong tiếng Anh lẫn tiếng Việt luôn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/namvh1506

Câu này có trong tiếng Anh nha bạn: ''It's not my fault! Say you're sorry.''

3 năm trước