Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"There are many red flowers in the garden."

Dịch:Có nhiều bông hoa đỏ trong vườn.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/9c0okie

có rất nhiều hoa đỏ trong vườn sai chỗ nào vậy?

3 năm trước