Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Có một tấm bản đồ trên bức tường."

Dịch:There is a map on the wall.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nhathuy2005

On the wall have a map sao không được ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hami1804
hami1804
  • 20
  • 15
  • 10

Cụm "on the wall" trong câu của bạn là trạng ngữ, như vậy câu bị thiếu chủ ngữ. Câu sẽ đúng nếu bạn viết: "On the wall there is a map".

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nhatanh2011

kiểm tra rút ngắn dễ ợn

1 năm trước