"Có một tấm bản đồ trên bức tường."

Dịch:There is a map on the wall.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nhathuy2005

On the wall have a map sao không được ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hami1804
hami1804
  • 20
  • 15
  • 10

Cụm "on the wall" trong câu của bạn là trạng ngữ, như vậy câu bị thiếu chủ ngữ. Câu sẽ đúng nếu bạn viết: "On the wall there is a map".

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nhatanh2011

kiểm tra rút ngắn dễ ợn

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.