"Thếhệcủaanhấyuốngphêđen."

Dịch:His generation drinks black coffee.

3 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguynTrung288990

"Thế hệ của anh ấy" phải là số nhiều chứ ad nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Yuna282932

Nhưng khi chưa xác định rõ là bn người thì chúng ta sẽ dùng is

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyenTrin2

Đồng quan điểm

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhNguyeon

mình cũng nghĩ thế

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Chu957704

Đúng rồi

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/JonnyDuong

Có lẽ ad nghĩ theo kiểu một hoặc nhiều thế hệ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phinguyen202

Mới đầu làm đúng, về sau nghĩ rồi sửa lại "real coffee". đắng...

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hTdN1

Cùng thắc mắc "thế hệ của anh ấy"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NngBanMai3

he's generation drinks black coffee Mình làm vậy sao sai vậy mọi người

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Serviceagent

His generation drinks black coffee moi dung nha ban

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Serviceagent

O day nguyen van la the he cua anh ay nen phai dung dai tu so huu "His"

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.