Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Are you a girl?"

Dịch:Bạn có phải là một cô gái?

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tungvu2

"Bạn là một cô gái" không được hà AD ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HungDinh8

Although this is the correct english, the sound does say: are you girl? Na said so

3 năm trước