Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I eat a fish sandwich."

Dịch:Tôi ăn một cái sandwich cá.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/giangthan

tôi ăn một cái bánh sandwich cá. tại sao sai?

3 năm trước