"Shehashershirts."

Dịch:Cô ấy có những chiếc áo của cô ấy.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/namduy2

Dịch nghe ngứa lỗ tai quá. Cô ấy có những cái áo của cô ấy. Vãi thật

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.