Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She has her shirts."

Dịch:Cô ấy có những chiếc áo của cô ấy.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/namduy2

Dịch nghe ngứa lỗ tai quá. Cô ấy có những cái áo của cô ấy. Vãi thật

3 năm trước