Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He showed me his office."

Dịch:Anh ta đã chỉ cho tôi văn phòng của mình .

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vnNeva

Anh ta đã cho tôi xem văn phòng anh ta. Tại sao lại sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DoDuong2604

" Anh ấy đã chỉ tôi văn phòng của mình" em thấy cũng được mà. tại sao lại sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Honglh

" Anh ấy đã chỉ tôi văn phòng của mình", nó bớt lủng củng, tại sao lại sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Bocabu

Anh ấy đã cho tôi biết văn phòng của anh ta, sao lại sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phunghuuthinh

Nghe khó wá=))

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tiendat11032006

Thấy anh mầy học hay chưa

2 năm trước

https://www.duolingo.com/doikodoithu

mother fucker

1 năm trước