"Shedrinkswine."

Dịch:Cô ấy uống rượu vang.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrnCngL1

Trong bài học chỉ là rượu sao lại thành rượu vang

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.