Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nó thì hoàn toàn bất khả thi."

Dịch:It is completely impossible.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/FuHota

Dùng perfectly không được à mọi người

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hami1804
hami1804
  • 20
  • 15
  • 10

Theo quan sát của mình thì perfectly bổ nghĩa cho những tính từ mang nghĩa tích cực, ví dụ như "The sentence is perfectly correct!", hay "He seems perfectly fine". Impossible nghe tiêu cực, phải không bạn? ;)

Ngoài completely, bạn còn có thể dùng absolutely, totally, utterly trong trường hợp này.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phamkhanhl18

Chắt vậy

6 tháng trước