"Nó thì hoàn toàn bất khả thi."

Dịch:It is completely impossible.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/FuHota

Dùng perfectly không được à mọi người

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hami1804
  • 20
  • 15
  • 10

Theo quan sát của mình thì perfectly bổ nghĩa cho những tính từ mang nghĩa tích cực, ví dụ như "The sentence is perfectly correct!", hay "He seems perfectly fine". Impossible nghe tiêu cực, phải không bạn? ;)

Ngoài completely, bạn còn có thể dùng absolutely, totally, utterly trong trường hợp này.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/phamkhanhl18

Chắt vậy

11 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.