Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"You open the books."

Dịch:Bạn mở những cuốn sách.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nhockid98

đọc r mà sao k dc nói to hết cỡ r mà

1 năm trước