"Bạn được sinh ra vào tháng bảy à?"

Dịch:Are you born in July?

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DuyenMaruco

Mọi người giải thích giùm mình câu này với! Tại sao lại dùng "are" đi với "born"? Đây là câu quá khứ mà!?? Cám ơn trước nhe! ^^

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Hngon3

không biết mình dùng was you born cũng sai. ai biết chỉ giúp với

4 năm trước

https://www.duolingo.com/vnNeva

Was chuẩn hơn are chứ. Sinh ra tức là đã xảy ra trong quá khứ rồi mà

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.