Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The engine stopped."

Dịch:Động cơ đã dừng lại .

3 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/aiacri

"Động cơ đã ngừng lại" Cũng đúng nha admin.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hunglinhpt

động cơ đã tắt

3 năm trước

https://www.duolingo.com/huhuhu08go

tắt là turn off cha nội ơi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nptung992

máy móc khác với máy à?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Dinhty1977

Máy đã ngừng lại.Đáp áp sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/khanhduong171

Chiếc máy đã dừng cũng đúng mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thienminh72101

Mình nghĩ " máy móc" là machine, còn " động cơ" là engine. Khác nhau nhé!

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/TrinhNguyn259393

Chiếc với cái ở đây khác j nhau

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huynhhoanglun

mình nghĩ đáp án này cũng đúng mà :" Động cơ đã chết máy. "

1 năm trước

https://www.duolingo.com/duythai1302

:>

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Dang_Hoa_Vinh

chiêc máy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/CoNangMaKet

????!!!!

1 năm trước