Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nine seconds"

Dịch:Chín giây

0
3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/transyhung92

9 giây cũng đúng mà

0
Trả lời13 năm trước