Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She walks."

Dịch:Cô ấy đi bộ.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hyunke_do

:/ trả lời "cô ấy bước" mà bị mất tiêu trái tim... buồn hk...

3 năm trước