"She walks."

Dịch:Cô ấy đi bộ.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hyunke_do

:/ trả lời "cô ấy bước" mà bị mất tiêu trái tim... buồn hk...

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.