"Nó có một truyền thống lâu dài."

Dịch:It has a long tradition.

4 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hoangsonvaa

Theo mình nghĩ câu này phải là "It has a long traditional" chứ nhỉ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

traditional là tính từ, không dùng như thế ở đây được

4 năm trước

https://www.duolingo.com/luonganh92

it is a long tradition --> incorrect answer :(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Câu gốc là nó có mà bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/luonganh92

mình trả lời vậy mà hk đúng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Không câu của bạn là không đúng rồi, vì câu gốc là Nó có một truyền thống lâu dài = It has a long tradition, chứ không phải câu của bạn lại mang nghĩa khác It is a long tradition = Nó là một truyền thống lâu dài

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhmTint15

"it is a long tradition" mình làm vậy bị sai. Đáp án là "it's a long tradition"

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Datlanhlung

xạo quá, đáp án là It has a long tradition

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/baonguyent3

it is a long tradition

1 năm trước

https://www.duolingo.com/KhnhDuy250607

what is the different between "it is" and "it's" ? Except the point /'/

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.