Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They talk for ninety minutes."

Dịch:Họ nói chuyện trong chín mươi phút.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/meoconhocxuonghp

"Họ nói chuyện khoảng chín mươi phút" không đúng sao?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DanhLe1
DanhLe1
  • 25
  • 19
  • 6
  • 3
  • 1286

"Họ nói tới chín mươi phút" có được không vậy mọi người

3 năm trước

https://www.duolingo.com/meoconhocxuonghp

"họ nói chuyện khoảng chín mươi phút" :)) không được sao :))

3 năm trước

https://www.duolingo.com/giatinh

câu này là câu phủ định nka,,bạn....

2 năm trước

https://www.duolingo.com/quynhhuong25

trong khoảng thời gian đó

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LienMinh4

Nói chuyện gì mà lâu thế! Chắc muộn giờ làm việc!

1 tháng trước