Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They talk for ninety minutes."

Dịch:Họ nói chuyện trong chín mươi phút.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/meoconhocxuonghp

"Họ nói chuyện khoảng chín mươi phút" không đúng sao?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quynhhuong25

trong khoảng thời gian đó

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LienMinh4

Nói chuyện gì mà lâu thế! Chắc muộn giờ làm việc!

3 tháng trước