Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I like the arts, especially films."

Dịch:Tôi yêu nghệ thuật, đặc biệt là những bộ phim.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kienphcn710

art ở đây thêm s làm gì

3 năm trước

https://www.duolingo.com/yahiba
yahiba
  • 22
  • 11

Tôi thích những môn nghệ thuật, sao mình sai? Dịch giúp mình câu của mình sang tiếng Anh với?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I like the art, especcially films,I like the arts esapecclly films, I like the art especcialy films

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Khoinguyen989774

Tôi yêu nghệ thuật, đặc biệt những bộ phim ah ?!?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 943

tôi thích nghệ thuật đặc biệt là phim ảnh

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/aivan92

Films có thể dịch chung là phim ảnh được không?

2 tuần trước