"She is eating with this spoon."

Dịch:Cô ấy đang ăn với cái thìa này.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/rampile

sao lại không dùng bằng cái thì này???

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.