"Anh ấy phục vụ cơm."

Dịch:He serves the rice.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhanHung95

offer không được à mọi người

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HieuThaoNg

Offer là "đề nghị hoặc mời ai đó", không có nghĩa "phục vụ" bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/iTho6

Kaaaa

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Thanh937799

Có bạn nào biết khi nào dùng "The" khi nào không dùng "The" chỉ mình với

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TrungHieuL6

Phục vụ cơm thì serves the rice, sao phục vụ nước mình ghi serves the water lại ko chấp nhận, bắt ghi serves water ! Nhảm nhỉ !

9 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.