Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Đưa tôi cái muỗng!"

Dịch:Give me the spoon!

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Duytv

Take me the spoon , sai..?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Loannguyn12

Trời

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/mucnuong_tuong

Tại sao "Give me a spoon" lại sai vậy mọi người?

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/GalaxyMon

nó nói đưa tôi cái muỗng chứ có pk đưa tôi một cái muỗng đâu

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/GalaxyMon

take me the spoon ko dc ư

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/cng167083

Take me a spoon ? Why not

6 ngày trước