Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nó đã giống như là một phần thưởng với tôi."

Dịch:It was like an award to me.

0
3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HaChiblabla

Reward và award có gì khác nhau

1
Trả lời43 năm trước

https://www.duolingo.com/kinhhoang161

It was like a reward to me. tôi nghĩ là đc mà

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/JaneTruong7

"it liked an award to me " sai thế nào ạ?

0
Trả lời4 tháng trước

https://www.duolingo.com/HaChiblabla

liked là quá khứ, nhưng "liked" mang nghĩa là "đã thích" chứ không phải đã giống như

1
Trả lời14 tháng trước

https://www.duolingo.com/buihien11

Like ở đây như là một liên từ

0
Trả lời4 tháng trước