Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I have fish."

Dịch:Tôi có cá.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quocbao1501

Tôi ăn cá-sai

3 năm trước