"Qua thời gian mọi thứ thay đổi."

Dịch:Over time everything changes.

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 230

Sao change lại có s. Everything là số nhiều mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vangioilee

những từ kiểu như " everything, everybody, everyone,... thì dùng như she, he, it nhé bạn. Tức là có thêm "s" vào đằng sau. Mình không biết có trường hợp nào ngoại lệ không nữa. :))

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 230

Cảm ơn bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Ky_Rapper

mình nhớ là sau every là danh từ số ít mà bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/kunhidro

through time ko được à ta :\

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lanmeo79

time pass by, everything changes có được không nhỉ :?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BiVnThanh

xin cám ơn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/duysafari

Có thể dùng "by time" được không Ad ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Taivt

"pass the time everything changes" câu này mới đúng chứ nhỉ?

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.