Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She informed congress."

Dịch:Cô ấy đã thông báo cho Quốc hội.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
  • 22
  • 22
  • 20
  • 14
  • 9

theo Oxford Advanced Learner's Dictionary thì "congress" viết thường là "Hội nghị" , còn "Quốc hội" là "Congress" viết hoa .

Nếu theo như câu đầu đề " She informed congress " thì đáp án của nó là " Cô ấy đã thông báo cho hội nghị " chứ không phải là " Cô ấy đã thông báo cho quốc hội ".

Đề nghị các admin xem lại

3 năm trước